Bijtelling Youngtimers

Bijtelling Youngtimers terug naar dagwaarde vanaf 15 jaar

Eind 2008 werd een wetsvoorstel aangenomen om per 1 januari 2010 de bijtelling van Youngtimers aan te passen van 25% over de economische waarde (dagwaarde) naar 25% van de cataloguswaarde. Tot dan toe gold een bijtelling van 25% over de dagwaarde van de Youngtimer.

Youngtimers zijn auto’s die ouder zijn dan 15 jaar (maar jonger dan 25 jaar). Deze auto’s werden met name gereden door zelfstandigen of startende ondernemers voor wie relatief lage autokosten van groot belang zijn.

Door de aanpassing werden zelfstandigen en de startende ondernemers extra hard geraakt en werden zij opeens geconfronteerd met een enorme verhoging van hun autokosten per jaar. Stichting Autobelangen berekende een gemiddelde stijging van EUR 500 /maand netto! En dit terwijl deze startende ondernemers en zelfstandigen juist bezig waren om hun bedrijf op te bouwen, klanten te werven en de economie (na de crisis) weer te stimuleren. Daarnaast ging de waarde van deze tweedehands Youngtimers opeens drastisch omlaag door de aanpassing.

De aanpassing van de wet was inmiddels al door de 1ste en 2de kamer heen voordat Wouter van Embden hierachter kwam en actie besloot te nemen. Samen met Hans Horwitz en Han Terneldeli bereikten zij een geweldig resultaat.

Ze zetten gezamenlijk een website op www.bijtellingyoungtimer.nl en konden zo snel en efficiënt een grote doelgroep bereiken. Al zeer snel was er een grote groep belangstellenden en potentieel gedupeerden die zich aangemeld hadden. Verschillende media (FD, BNR Nieuwsradio, NRC, RTL-Z, SBS6 enz.) pakten snel het verhaal op. Daarnaast sloten verschillende maatschappelijke organisaties zoals VNO-NCW, MKB Nederland, FNV Zelfstandigen zich aan.

Mede door het maken van filmpjes van gesprekken en interviews werd snel en efficiënt waardevolle informatie voor de media gecreëerd. Wouter, Hans en Han zochten de informatie op tot aan de bron, vroegen door en gaven niet op. Daarnaast zijn zij zelf onderzoek gaan doen naar de achtergronden, beweegredenen en de beoogde effecten en kwamen tot verrassende en confronterende conclusies.

Het resultaat!

De belangrijkste bevinding was dat de cijfermatige onderbouwing voor de maatregel helemaal niet klopte! Noch het aantal getroffen ondernemers/ZZPérs, noch de cataloguswaarde van de betrokken auto;s, noch de lastenverhoging voor de getroffenen waren juist ingeschat. Het parlement was onjuist geïnformeerd over de werkelijke financiële gevolgen van het amendement.

Begin september 2009 is door de 2de kamer met algemene stem (uniek) een aanpassing van de wet aangenomen die de bijtelling van Youngtimers weer terugbracht naar de economische waarde voor auto’s vanaf 15 jaar. Het bijtellingspercentage werd ter compensatie verhoogd van 25% naar 35% over de economische waarde. Een groot succes en de oprichting van de stichting Autobelangen was een feit.