Privacyverklaring van Autobelangen

Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden.

Nieuwe privacy wetgeving

Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Wij vinden de privacy van onze gebruikers en klanten belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Lees hier onze (bijgewerkte) privacyverklaring.

Privacyverklaring Stichting Autobelangen

Stichting Autobelangen komt op voor de belangen van autorijders en –bezitters wanneer dat nodig is.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.

• Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Mocht je vragen hebben over ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op.